شرکت مبین انرژی خلیج فارس موفق به اخذ گواهینامه مدیریت امنیت اطلاعات ISMS شد.

به گزارش رویداد شرق به نقل از روابط عمومی مبین انرژی، پس از دو مرحله ممیزی بعمل آمده توسط شرکت پیشگامان توسعه و تعالی بهبود و انجام کلیه شاخص های استاندارد بین‌المللی ایزو ۲۷۰۰۱، این شرکت موفق به اخذ گواهینامه مدیریت امنیت اطلاعات ISMS شده است.

گفتنی است این گواهینامه، به عنوان یکی از مهمترین گواهینامه‌های بین‌المللی در زمینه مدیریت امنیت اطلاعات شناخته شده است و با اخذ آن، شرکت مبین انرژی خلیج فارس توانسته است سطح حفاظت امنیتی خود را بهبود بخشیده و به مشتریان اطمینان بیشتری در خصوص خدمات پایدار خود ارائه بدهد.