اداره کل اعتبارات پست بانک ایران از پرداخت ۴۱ هزار و ۸۲۵ فقره تسهیلات قرض‌الحسنه به مبلغی معادل ۶۱٫۷۸۲ میلیارد ریال از ابتدای سال جاری تا پایان بهمن ماه در جهت اقدامات امیدبخش دولت سیزدهم خبر داد.

به گزارش رویداد شرق به نقل از اداره کل روابط عمومی پست بانک ایران، بر اساس این گزارش، بانک در ۱۱ ماه گذشته، ۱۳ هزار و ۹۷۲ فقره تسهیلات ازدواج به مبلغ ۲۸٫۴۵۰ میلیارد ریال، ۱۱ هزار و ۸۴۴ فقره به ملبغ ۷٫۵۶۹ میلیارد ریال تسهیلات فرزند آوری و ۵ هزار و ۶۰۳ فقره تسهیلات اشتغال کمیته امداد به مبلغ ۶٫۸۲۵ میلیارد ریال به مشمولان پرداخت شده است.
همچنین در این باره زمانی، ۱۰ هزار و ۴۰۶ فقره تسهیلات مشاغل خانگی، ودیعه مسکن، تبصره ۱ و ۲ ذیل ماده ۶۹ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، ودیعه یا ساخت یا خرید مسکن فرزند سوم (جز(۳) بند (الف) تبصره ۱۶ قانون بودجه کل کشور)، طرح های سفرهای استانی، بندالف تبصره ۱۸ قانون بودجه، خسارت سیل و آب گرفتگی، ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن و اشتغال بهزیستی به مبلغی معادل ۱۸٫۹۳۸ میلیارد ریال به متقاضیان پرداخت کرده است.
بر اساس این گزارش، پرداخت تسهیلات تکلیفی در جهت سیاست‌های دولت سیزدهم برای حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و اشتغال زایی انجام شده است.