در راستای تحقق اهداف استراتژیک و به منظور ارتقاء سطح بهره‌وری، شرکت پتروشیمی بندرامام نظام مدیریت عملکرد و توسعه قابلیت‌های سازمانی را بر اساس الزامات خاص گروه (PCSR) به اجرا درآورد.

به گزارش رویداد شرق به نقل از روابط عمومی پتروشیمی بندرامام، این تصمیم در نشست مدیران ارشد شرکت و با حضور سپهدار انصاری نیک، مدیر عامل شرکت، اتخاذ شد.

طی این نشست، ۹ کارگروه با ترکیب و شرح ماموریت‌های مشخص تشکیل شد تا با هدف استقرار و گسترش نظام مدیریت عملکرد و توسعه قابلیت‌های سازمانی همسو با استراتژی‌های نوین بندرامام فعالیت کنند؛ این کارگروه‌ها متعهد به پیاده‌سازی استانداردهای بین‌المللی و ارتقاء کارایی در تمامی بخش‌های شرکت هستند.

این پیمایش که مبتنی بر فرآیندهای سازمانی است، با هدف افزایش بهره‌وری و تحت راهبری رئیس اداره ارزیابی عملکرد و توسعه سازمانی گروه انجام شده است.

لازم به ذکر است، همکاری کلیه مدیران و کارکنان در این فرآیند، نشان‌دهنده تعهد مشترک به بهبود مستمر و دستیابی به اهداف عالی سازمانی است.

این فرآیند از تاریخ ۱۷ تیرماه ۱۴۰۳ به مدت ۳ روز برگزار شد و انتظار می‌رود که نتایج حاصل از آن، زمینه‌ساز تحولات مثبت در سطح شرکت و صنعت پتروشیمی کشور باشد.