بانک سرمایه در خصوص تعیین تکلیف حساب های مازاد مشتریان اطلاعیه ای به شرح زیر صادر نمود:

به اطلاع مشتریان ارجمند می رساند طبق بخشنامه بانک مرکزی، بانکها مجاز به افتتاح و نگهداری بیش از یک حساب سپرده انفرادی و یک حساب سپرده مشترک قرض‌الحسنه پس‌انداز، یک حساب انفرادی و یک حساب سپرده مشترک قرض‌الحسنه جاری و یک حساب انفرادی و یک حساب سپرده مشترک سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت عادی برای هر شخص حقیقی نخواهند بود.

برهمین اساس از مشتریان محترم بانک سرمایه درخواست می شود به منظور تعیین تکلیف و بستن حساب/حسابهای مازاد خود، مطابق شرایط اعلامی در بخشنامه بانک مرکزی، با مراجعه به شعبه افتتاح کننده حساب خود در اسرع وقت اقدام نمایند.