ساعت کاری جدید شعب و واحدهای ستادی بانک دی اعلام شد.

ساعت کاری جدید شعب و واحدهای ستادی بانک دی اعلام شد.

به گزارش روابط‌عمومی بانک دی؛ ساعت کاری جدید شعب و واحدهای ستادی بانک دی از تاریخ ۱۶/۰۶/۱۴۰۲ به شرح زیر اعلام می‌گردد: