عزت اله طیبی گفت: در صورت مدیریت مناسب و کارآمد صندوق‌های بازنشستگی شاهد ثبات سرمایه‌گذاری در بازار سهام و افزایش بهره‌وری کارکنان خواهیم بود.

عزت اله طیبی، مدیرعامل شرکت سبدگردان کاریزما در گفت‌وگو با  بازار سرمایه ایران (سنا)، در رابطه با ماهیت صندوق‌های بازنشستگی تکمیلی گفت: صندوق بازنشستگی تکمیلی برای شرکت‌هایی که طرح تامین آتیه دارند می‌تواند به سبب شفافیت ابزاری مناسبی محسوب شود.

او افزود: عمدتا برخی شرکت‌ها طرح تامین آتیه را راه‌اندازی می‌کنند، اما مشکلی که در این طرح وجود دارد، عدم شفافیت است؛ به نحوی که کارکنان نسبت به وضعیت صندوق‌ها آگاهی ندارند و همین امر به مرور چالش‌هایی را بین واحدهای مالی با اعضا شرکت به وجود می‌آورد.

مدیر عامل شرکت سبدگردان کاریزما در خصوص تجارب سایر کشورها در راستای بهره‌گیری از صندوق‌های بازنشستگی، گفت: بحث صندوق‌ها بازنشستگی تکمیلی رویه‌ای کارآمد است که در بازار سهام سایر کشورها از جمله اروپا و آمریکا نیز وجود دارد.

طیبی افزود: در صورت مدیریت مناسب و کارآمد صندوق‌های بازنشستگی شاهد ثبات سرمایه‌گذاری در بازار سهام و افزایش بهره‌وری کارکنان خواهیم بود.

مدیر عامل شرکت سبدگردان کاریزما در پایان در مورد نقش دولت و مجلس به منظور تقویت صندوق‌های سرمایه‌گذاری بازنشستگی تکمیلی، گفت: دولت و مجلس می‌بایست بحث مشوق‌های مالیاتی را برای این صندوق‌ها در نظر بگیرند تا مدیران شرکت‌ها یا نهادها با رغبت بیشتری به سمت این صندوق‌ها حرکت کنند.