مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده «پترول» برگزار شد.

به گزارش رویداد شرق به نقل از روابط عمومی پترول، مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده گروه سرمایه گذاری و توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی خلیج فارس با نماد «پترول» روز چهارشنبه ساعت ۱۰:۳۰ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۳ در محل ساختمان شماره۲ مدیریت صنعتی برگزار شد.

طی دستور جلسه  و براساس رأی گیری انجام شده  در مجمع عمومی پترول؛ شرکت‌ پتروشیمی بندرامام (سهامی عام)شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی (سهامی خاص)شرکت پتروشیمی هنگام (سهامی خاص)شرکت پتروشیمی کارون (سهامی خاص)شرکت پتروشیمی هرمز خلیج فارس (سهامی خاص) به مدت دو سال به عنوان عضو حقوقی هیات مدیره انتخاب شدند.