«فاضل شنیط» به عنوان رییس شعبه اروند این شرکت منصوب شد.

 به گزارش رویداد شرق به نقل از روابط عمومی بیمه آسماری «فاضل شنیط» که پیش‌تر بالغ بر یک دهه به عنوان رییس شعبه خرمشهر بیمه آسیا، فعالیت نموده است، اکنون به عنوان رییس شعبه اروند بیمه آسماری منصوب گردید.

روابط عمومی بیمه آسماری ضمن تبریک، برای ایشان آرزوی موفقیت و توفیقات روزافزون را دارد.