در اجرای دستورالعمل شورای هماهنگی بانکها، ساعت‌کار شعب بانک تجارت، از پنج‌شنبه ۱۶ شهریورماه، به روال گذشته بر می‌گردد.

 به گزارش رویداد شرق به نقل از مدیریت روابط‌عمومی و ارتقاء سرمایه اجتماعی بانک تجارت، بر این اساس ساعت کاری شعب و واحدهای ارزی این بانک برای ارائه خدمات به مشتریان به شرح جدول ذیل خواهد بود.

ایام هفته ساعت‌کار پرسنل ارائه خدمات به مشتری
شنبه لغایت چهارشنبه ۷ الی ۱۴:۳۰ ۷:۳۰ الی ۱۳:۳۰
پنجشنبه ۷ الی ۱۳ ۷:۳۰ الی ۱۲:۳۰