شرکت مجتمع فولاد خراسان در سال مالی ۱۴۰۲ به رکوردهای جدیدی دست یافت.

بر اساس گزارش‌های مالی، این شرکت موفق به افزایش فروش سالانه به میزان ۶۶٫۷% شد. همچنین، سود ناخالص با رشد ۱۲۵.۹٪، سود عملیاتی با رشد ۱۴۳٫۲% و سود خالص با رشد ۱۴۳٫۹% همراه بوده است.