نسبت مطالبات غیرجاری بانک گردشگری که در اسفند ۱۴۰۰ برابر با ۷٫۶ درصد بود، بر اساس اطلاعات کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی در پایان اسفند سال ۱۴۰۱ به ۳٫۹ درصد رسید که نشان دهنده کاهش ۳٫۶ درصدی است.

به گزارش رویداد شرق به نقل از کانون بانک ها موسسات اعتباری خصوصی، در سال ۱۴۰۱ بانک گردشگری در نسبت مطالبات غیرجاری، بین بانک‌های خصوصی رتبه دوم بهبود (کاهش) را کسب کرد و در جمع سه بانک برتر بین بانک‌های عضو کانون به لحاظ کاهش نسبت مطالبات غیرجاری قرار گرفت.
یکی از مهمترین شاخص‌های ارزیابی عملکرد بانک‌ها، نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات پرداختی بانک است که از آن تحت عنوان شاخص NPL یاد می‌شود.
روند بانک گردشگری در زمینه مطالبات غیرجاری ( NPL) نویدبخش روزهای بهتر است.
این گزارش حاکیست: در نسبت مطالبات غیرجاری بین بانک های خصوصی، بانک سرمایه با ۵٫۱ درصد کاهش رتبه اول، بانک گردشگری با ۳٫۶ درصد رتبه دوم و بانک آینده با ۳٫۵ درصد رتبه سوم را کسب کرده‌ اند.