بیمه البرز با ۱۲۳ درصد رشد نسبت به دوره مشابه سال گذشته بازهم بر جایگاه سودده ترین شرکت بیمه ای تکیه زد.

به گزارش رویداد شرق به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل، این شرکت در ۹ ماهه منتهی به آذر سال ۱۴۰۲، ۲۱۰۲ میلیارد تومان سود خالص محقق کرده است و بدین ترتیب توانست با رشد ۱۲۳ درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل در صدر جدول مقایسه وضعیت سودآوری شرکت های بیمه ای قرار گیرد.

این در حالیست که حق بیمه خالص ( سهم نگهداری) به ۸۳۹۷ میلیارد تومان، درآمد بیمه ای شرکت به ۹۶۹۸ میلیارد تومان و در نهایت سود هر سهم به ۶۰۱ ریال رسید.