مهندس حسن شریفی در محل کارخانه سیمان مدلل حاضر و با مدیران بیمه گزار به گفتگو پرداخت.

به گزارش رویداد شرقبه نقل از اداره کل روابط عمومی مدیرعامل بیمه ایران در این بازدید با اشاره به تصمیم به پرداخت علی الحساب ۵۰درصدی در خسارت‌های بزرگ اظهار کرد بیمه گزار را شریک خودمان میدانیم و سعی داریم به غیر از موعد صدور و یا تمدید بیمه نامه در مواقع دیگر نیز با بیمه گذاران خود ملاقات داشته باشیم چرا که بیمه گزار را بهترین فرد برای ارزیابی خودمان میدانیم.
شایان ذکر است گروه صنعتی مدلل بیمه گزار استان کرمانشاه از طریق شرکت خدمات بیمه ای ۳۱۹۹ بوده و  از زمره بروزترین کارخانجات تولید سیمان در کشور محسوب میگردد.