مدیرعامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی در جریان سفر به بوشهر در دیدار با رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بر تعامل بیشتر بین دو دستگاه تاکید کرد.

 به گزارش رویداد شرق به نقل از روابط عمومی سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی، سید عبدالمجید اجتهادی در ادامه سفر به استان بوشهر، با رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان دیدار کرد.

در این دیدار مدیرعامل سازمان با اشاره به سوابق محسن پاپری زارعی در سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی و آشنایی کامل با مشکلات و محدودیت های موجود سازمان خواستار گسترش بیش از پیش همکاری ها شد.

در ادامه پاپری زارعی نیز از اقدامات صورت گرفته اداره کل اموال تملیکی استان بوشهر در تعیین تکلیف کالاهای قاچاق و متروکه ابراز امیدواری و تشکر کرد.