جلسه تحلیلی صنعت سیمان به میزبانی گروه مالی شهر با همراهی تامین سرمایه تمدن، کارگزاری تمدن و کارگزاری شهر برگزار شد.

در این جلسه، که به منظور ارتقاء درک و شناخت از وضعیت بازارهای جهانی سیمان در سال ۲۰۲۳ و پیش‌بینی وضعیت آن در سال ۲۰۲۴ برگزار شد، کارشناس واحد سرمایه‌گذاری گروه مالی شهر به تفصیل به بررسی و تحلیل این بازارها پرداخت.

در طول جلسه، عملکرد ماهانه شرکت‌های فعال در بازار سرمایه نیز تحلیل شد و در خصوص چالش‌های موجود در این حوزه تبادل نظر صورت گرفت.

سپس تحلیلگران تامین سرمایه تمدن به تجزیه و تحلیل بنیادی و تکنیکالی صنعت سیمان پرداختند. به طور خاص، نماد سهام شرکت سفارس و زیرمجموعه‌های آن مورد ارزیابی قرار گرفت. در این نشست تحلیلی، فرصت‌ها و تهدیدهای احتمالی در آینده برای گروه سیمان نیز به دقت مورد بررسی قرار گرفت.