بانک ملی ایران با هدف حمایت از بخش های مختلف اقتصادی کشور در شرایط تحریمی در ۹ ماهه منتهی به آذرماه سال جاری سه میلیون و ۲۹۵ هزار و ۴۷۸ میلیارد ریال تسهیلات پرداخت کرده است.

بانک ملی ایران با هدف حمایت از بخش های مختلف اقتصادی کشور در شرایط تحریمی در ۹ ماهه منتهی به آذرماه سال جاری سه میلیون و ۲۹۵ هزار و ۴۷۸ میلیارد ریال تسهیلات پرداخت کرده است.

به گزارش رویداد شرق به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، این بانک در مدت زمان یادشده تعداد ۳۹ هزار و ۱۲۳ مورد تسهیلات به ارزش  یک میلیون و ۲۶۸ هزار و ۹۱۹ میلیارد ریال به بخش صنعت و معدن پرداخت کرده است.

بخش خدمات نیز با احتساب تسهیلات پرداختی در قالب کارت های اعتباری  تعداد یک میلیون و ۵۴۵ هزار و ۵۴۸ مورد تسهیلات به ارزش یک میلیون و ۲۷۵ هزار و ۳۴۲ میلیارد ریال از بانک ملی ایران دریافت کرده است.

بانک ملی ایران همچنین در ۹ ماهه منتهی به آذر سال جاری تعداد ۱۶۱ هزار و ۳۸ مورد تسهیلات به ارزش ۵۲۹ هزار و ۹۲۷ میلیارد ریال به بخش بازرگانی پرداخت کرده است.

بخش کشاورزی و صنایع تبدیلی نیز ۶۶ هزار و ۵۳۴ مورد تسهیلات به ارزش ۱۳۶ هزار و ۹۶۵ میلیارد ریال از این بانک دریافت کرده است.

همچنین بخش مسکن و ساختمان  40 هزار و ۴۴۱ مورد تسهیلات به ارزش ۸۱ هزار و ۹۷ میلیارد ریال و بخش صادرات نیز ۱۴۷ مورد تسهیلات به ارزش سه هزار و ۲۲۸ میلیارد ریال تسهیلات از بانک ملی ایران دریافت کرده اند.