بانک ملی ایران با هدف حمایت از بخش های مختلف تولیدی کشور و رونق اقتصادی در چهارماهه منتهی به تیرماه سال جاری تعداد ۷۰۵ هزار و ۶۱۰ فقره تسهیلات به ارزش یک میلیون و ۲۵۵ هزار و ۹۳۲ میلیارد ریال به بخش های مختلف اقتصادی پرداخت کرده است.

به گزارش رویداد شرق به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، بخش صنعت و معدن  ۱۵ هزار و ۶۰۹ مورد تسهیلات از این بانک به ارزش ۵۳۴ هزار و ۸۲۰ میلیارد ریال دریافت کرده است.

همچنین در مدت زمان یاد شده ۵۹۰ هزار و ۸۷۸ مورد تسهیلات به ارزش ۴۵۳ هزار و ۷۶۶ میلیارد ریال به بخش خدمات پرداخت شده است.

بانک ملی ایران به بخش بازرگانی ۶۷ هزار و ۷۸۳ فقره تسهیلات به ارزش ۲۰۶ هزار و ۶۶۰ میلیارد ریال پرداخت کرده است.

بخش مسکن و ساختمان نیز از دیگر بخش های اقتصادی بود که در چهارماه منتهی به تیرماه سال جاری هشت هزار و ۱۲۷ مورد تسهیلات به ارزش ۱۲ هزار و ۸۵۱ میلیارد ریال اختصاص داده شده است.

همچنین در بخش کشاورزی و صنایع تبدیلی نیز ۲۳ هزار و ۱۵۰ مورد تسهیلات به ارزش ۴۶ هزار و ۳۰ میلیارد ریال و بخش صادرات نیز ۶۳ فقره تسهیلات به ارزش یک هزار و ۸۰۵ میلیارد ریال پرداخت شده است.

گفتنی است روند اعطای تسهیلات به بخش های مختلف اقتصادی و در راستای حمایت از تولیدکنندگان کشور، با هدف تحقق شعار سال «مهار تورم و رشد تولید» ادامه دارد.