مدیر مهندسی محصول و مواد سازه گستر سایپا با تاکید بر استفاده از ظرفیت‌های تخصصی مهندسی قطعات خودرو در حوزه استاندارد گفت: ایجاد هم افزایی مشترک زنجیره تامین قطعات گروه سایپا و سازمان ملی استاندارد می تواند سطح ایمنی و کیفیت در محصولات خودرویی را به طرز چشمگیری افزایش دهد.

به گزارش رویداد شرق به نقل از سایپانیوز، علی منصورزاده، مدیر مهندسی و محصول و مواد شرکت سازه گسترسایپا با بیان اینکه در حال حاضر افزایش گستره مباحث استانداردی قطعات خودرو به ویژه حوزه ایمنی خودروها از اهمیت ویژه ای برخوردار است، گفت: استفاده از تجهیزات ایمنی جدید و به روز جهت ارتقای ایمنی خودروها، یک الزام قانونی به حساب می آید و شرکت سازه گسترسایپا در این خصوص اقدامات سازنده ای را در دستور کار قرار داده است.

او افزود: درخصوص بررسی و تدوین استانداردهای حوزه قطعات خودرو با توجه به ظرفیت خوبی که در حوزه مهندسی شرکت سازه گسترسایپا وجود داشت تیم هایی بدین منظور تشکیل شد و با بررسی های کارشناسی مناسب اطلاعات و مباحث فنی این مهم برای نهایی سازی استانداردها درحال استخراج و آماده سازی است.

منصورزاده تصریح کرد: با توجه به اهمیت موضوع و دستور مدیرعامل سازه گسترسایپا درخصوص تعامل مناسب و شایسته با سازمان ملی استاندارد، با همکاری خوب ایجاد شده، تدوین این آئین نامه ها درجریان است و امیدواریم تا پایان سال جاری نهایی و اعلام شود.