معاون توسعه بازار و خدمات پس از فروش شرکت بیمه دی از تصویب مدل تسهیلات نمایندگان در راستای حمایت همه جانبه از شبکه فروش، توسط معاونت متبوعش خبر داد.

به گزارش رویداد شرق به نقل از روابط عمومی بیمه دی؛ دکتر امیر رضا نعمت اللهی با اشاره به جایگاه و نقش شبکه‌ی فروش به عنوان یکی از بازوهای اجرایی شرکت‌های بیمه، ضمن تأکید بر اهمیت راهبری، حمایت، توانمندسازی و نگهداشت نمایندگان، بیان داشت: براساس برنامه‌ی عملیاتی سال ۱۴۰۲ و به منظور تحقق یکی از اهداف شش‌گانه شرکت که بر ارتقاء کمی، کیفی و تجربه‌ی خوشایند شبکه‌ی فروش تأکید دارد، حمایت و توانمند‌سازی نمایندگان به عنوان عضوی از خانواده‌ی بیمه دی در رئوس برنامه‌های شرکت قرارگرفته است.

وی افزود: مُدل تسهیلات شبکه‌ی فروش طراحی که با حمایت مدیرعامل به تصویب رسیده شامل؛ وام ضروری، ارائه‎ی سهام ترجیحی، وام خرید و تجهیز دفتر نمایندگی، کمک هزینه‌ی تابلو، کمک هزینه‌ی تبلیغات، تخفیف بیمه‌نامه شخص ثالث و هدایای مناسبتی می باشد.

معاون توسعه بازار و خدمات پس از فروش شرکت بیمه دی در پایان با بیان اینکه این تسهیلات، متناسب با عملکرد و درجه‌ی نماینده‌ها و طبق اولویت‌بندی مصوب، به ایشان تعلق می گیرد؛ اظهار داشت: مدل مذکور، براساس تحلیل اثربخشی تسهیلات اعطائی فعلی، مورد بازبینی قرار گرفته و بهبود مستمرخواهد داشت.