رئیس زندان شهرستان بندرماهشهر در خلال دیدار با مدیرعامل پتروشیمی غدیر گفت: حمایت های پتروشیمی غدیر روحیه مضاعفی در سازمان ما تزریق نموده که ما و تمامی همکاران و حتی زندانیان را به آینده امیدوارتر نموده است.

وی افزود: آزاد سازی ۱۴ زندانی و خرید تولیدات زندانیان سبب شده تا آنها با انگیزه بیشتری به تلاش و کار بپردازند.

حسین صفاری مدیرعامل پتروشیمی غدیر ضمن بازدید از شرایط زندان و زندانیان، قول حمایت از محصولات زندان بندر ماهشهر را داد و گفت: اطلاع داریم که بسیاری از زندانیان به دلیل جرائم غیرعمد و مشکلات مالی در بند گرفتار شدند و ما به اندازه توانمان سعی کردیم گوشه ای از مشکلات آنها را حل کنیم و امیدواریم این رویه هم از سوی شرکت ما و هم شرکت ها و ارگان های دیگر ادامه یابد.