مهاجم اکوادوری سابق ابحاء عربستان با باشگاه پرسپولیس به توافق شفاهی رسید.

بر اساس اعلام یک مقام مطلع در باشگاه پرسپولیس به ایسنا، فیلیپه کایسدو، مهاجم ۳۵ساله اکوادوری، پس از مذاکره با مدیران باشگاه پرسپولیس با این باشگاه به توافق رسید تا قرارداد خود را امضا کند.

بر اساس اعلام این منبع مطلع پس از توافق صورت‌گرفته، باشگاه پرسپولیس قرارداد همکاری را برای کایسدو ارسال کرده و در انتظار امضای قرارداد از سوی اوست تا در ادامه مقدمات حضورش را در ایران فراهم کند.

رقم توافق پرسپولیس با کایسدو حدود ۶۰۰ هزار دلار برای یک فصل برآورد شده که به این رقم آپشن‌هایی نیز اضافه خواهد شد.