دکتر امیرآبادی، نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی در بازدید از مرکز تماس و پایش وضعیت بیمه میهن در نجف، از فعالیت‌ها و عملکرد بیمه میهن در مراسم اربعین تقدیر و قدردانی کرد.

وی افزود: آمارهای تحلیلی، پراکندگی شهرهای مبدا زائران و ترکیب سنی آن‌ها حاوی نکات بسیار مهمی است؛ برای مثال درصد قابل توجهی از افرادی که در زیارت اربعین شرکت کرده‌اند از شهر تهران بودند که این اتفاق با وجود تبلیغات منفی، بسیار قابل توجه است.
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اهمیت استفاده از فناوری اطلاعات در فرایند خدمت رسانی گفت: ایجاد مرکز تماس و پایش وضعیت برای تجمیع و تحلیل برخط اطلاعات در مراسم اربعین، اتفاق مبارکی است که پیش از حضور شرکت بیمه میهن سابقه نداشت و امیدواریم این حضور پرتلاش ادامه داشته باشد.