ارزیابان سازمان پژوهش‌های عملی و صنعتی ایران از واحد تحقیق و توسعه شرکت فولاد اکسین خوزستان بازدید کردند.

این بازدید براساس اعلام دفتر فناوری و نوآوری وزارت صمت در حقوق رتبه بندی و ارزیابی واحدهای تحقیق و توسعه و همچنین توانمندی های فناورانه شرکت‌های صنعتی کشور انجام شد.

همچنین این ارزیابان از خط تولید و آزمایش‌های کنترل کیفی شرکت فولاد اکسین خوزستان بازدید به عمل آورده و فرآیند‌های انجام شده در شرکت را مورد بررسی قرار دادند.

این رتبه بندی براساس ارزیابی های فنی و تخصصی در زمینه های مرتبط با توسعه فناوری، توسعه نوآوری و فناوری، بهبود و اصلاح فناوری و استفاده بهینه از ضایعات تولیدی و کاهش مصرف انرژی و حمایت از شرکت های دانش بنیان انجام می شود.

دکتر علیرضا صالحی رئیس مرکز ملی ارزیابی فناوری و تحقیق و توسعه، دکتر حامین احمدی مشاور معاون وزیر علوم تحقیقات و فناوری، دکتر عادل ساکی عضو هیات علمی دانشیار دانشگاه شهید چمران اهواز و مهندس ابراهیم یاقوت مدیریت متالوژی و روش های تولید در این بازدیدها حضور داشتند.