در آستانه فرارسیدن هفدهم مرداد و روز خبرنگار، مدیر امور روابط عمومی بانک ایران زمین طی پیامی از تلاشگران حوزه قلم و رسانه تقدیر و قدردانی کرد.

در این پیام آمده است: بازتاب رویدادها و وقایع، نیاز و حق هر یک از افراد جامعه است و خبرنگار به عنوان فعال در حوزه اطلاع رسانی با رعایت اصل صداقت، راوی حقیقت است.

خبرنگار با از خودگذشتگی در جهت افزایش آگاهی در سطح جامعه تلاش می کند و برای روشن سازی مسیر حقیقت در حال مجاهدت است.

هفدهم مرداد روز بزرگداشت مقام خبرنگار و اصحاب رسانه را به فعالان در این حوزه تبریک می گوییم.