بانک قرض‌الحسنه مهر ایران جایگاه پنجم شبکه بانکی کشور از نظر تعداد تراکنش‌های پذیرندگی را حفظ کرد، اما آنچه در دوره زمانی فروردین ۱۴۰۳ مشهود است افزایش سهم این بانک نسبت به دوره‌های گذشته است؛ به‌طوری که در نخستین ماه سال جاری سهم بانک به ۶.۴۳ درصد از کل تراکنش‌ها افزایش یافت و فقط با ۰.۴۳ درصد با جایگاه چهارم فاصله دارد .

به گزارش رویداد شرق به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی قرض‌الحسنه، بنا بر نخستین گزارش ماهانه شاپرک در سال ۱۴۰۳، بانک قرض‌الحسنه مهر ایران در  فروردین ماه سال جاری با کسب ۶.۴۳ درصد تعداد تراکنش‌های پذیرندگی، پنجمین بانک کشور از نظر این شاخص بوده است.

این بانک از نظر مبلغ تراکنش‌های پذیرش شده نیز با ۵.۱ درصد سهم، در جایگاه نهم قرار گرفت و توانست با رشد در هر دو شاخص نسبت به ماه قبل از آن، جایگاه خود را حفظ و تثبیت کند و برای کسب رتبه بالاتر خیز بردارد.

بانک قرض‌الحسنه مهر ایران در ابزار پذیرش موبایلی که یکی از ابزارهای مهم، در دسترس و فراگیر است، در بین ۳۰ بانک و مؤسسه مالی در جایگاه سوم قرار گرفت. نخستین بانک قرض‌الحسنه کشور همچنین موفق شد در سهم مبلغی از تراکنش‌های موبایلی نیز رتبه سوم را کسب کند.

بانک قرض‌الحسنه مهر ایران از نظر تعداد کارت‌های بانکی تراکنش‌دار با بیش از ۳.۴۵ درصد در جایگاه نهم قرار گرفته است. در شاخص مبلغ تراکنش‌های صادر شده هم این بانک با ۵ درصد، جایگاه هشتم شبکه بانکی کشور را به خود اختصاص داده است. همچنین در مجموع تراکنش‌های صادر شده و پذیرش شده نیز با نزدیک به ۳۹۱ میلیون تراکنش، هشتمین بانک پرتراکنش کشور بوده است.

از نظر شاخص گردش مالی شاپرکی که نشان‌دهنده مجموع مبالغ تراکنش‌های انجام شده به وسیله کارت‌های هر بانک و مبالغ پذیرش شده توسط ابزارهایی است که به شبای همان بانک متصلند، بزرگ‌ترین بانک قرض‌الحسنه کشور موفق شده با ثبت ۹۸۳هزار میلیارد ریال در رتبه هشتم نظام بانکی کشور قرار گیرد.

بانک قرض‌الحسنه مهر ایران در نخستین ماه سال ۱۴۰۳ عملکرد مطلوبی در شاخص‌های شبکه شاپرک داشته است؛ به‌طوری که در همه شاخص‌ها رشد داشته و ادامه این روند در سال جاری می‌تواند جایگاه بانک را در شبکه پرداخت بیش از پیش ارتقا دهد.