بر اساس اعلام سازمان مدیریت صنعتی شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس توانست رتبه نخست بهره وری کل عوامل را در میان ۵۰۰ شرکت برتر ایران از آن خود کند.

بر اساس نتایج بیست و ششمین دوره رده بندی ۱۰۰-۱۱ طبق عملکرد مالی شرکتها در سال ۱۴۰۱ در بین شرکتهای گروه پتروشیمی رتبه اول از نظر بهره وری کل عوامل را در بین ۵۰۰ شرکت برتر ایران از آن خود کند.

عملکرد شرکت در ۹ ماهه منتهی به آذر حاکی از آن است که، پتروشیمی بوعلی ۱۰۵۰۰ میلیارد تومان در ۹ ماهه سود کسب کرده است.

این در حالی است که بوعلی در ۹ ماهه بیش از ۱۳۲ درصد سود سال ۱۴۰۱ را به دست آورد و سود خالص شرکت نسبت به دوره مشابه سال قبل ۸۳ درصد رشد داشته است.

شرکت در ۹ ماهه سال جاری حدود ۸۰ درصد ظرفیت اسمی خود را تولید کرده و مقدار تولیدات شرکت در ۹ ماهه امسال ۶۷ درصد تولید سال ۱۴۰۱ را پوشش داده است .

بورس ۲۴ :