معاون نوسازی و اجرای طرح‌های صنعتی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) در این مراسم با بیان اینکه ایدرو با ورود به مناطق ویژه در صدد تحقق اهداف توسعه‌ای است، تصریح کرد : منطقه ویژه گرمسار شاهراه اتصال چند مناطق بزرگ کشور است و اتصال این منطقه به راه آهن یک فرآیند تکمیلی از تصمیم توسعه صنعتی منطقه است.

سعید جعفری توسعه صنایع را به نوعی فعالیت جهادی تویف کرد و گفت: توسعه منطقه ویژه اقتصادی گرمسار با ساخت مرکز لجستیک آینده روشنی را در توسعه خدمات خواهد داشت.

مدیرکل راه آهن منطقه تهران هم در آیین آغاز عملیات اجرایی این طرح با بیان اینکه منطقه ویژه اقتصادی گرمسار به عنوان اولین منطقه ویژه اقتصادی که بر پایه ریل طراحی شده است، گفت : سالانه حدود ۲ میلیون بار کالاهای اساسی و سوخت در منطقه تهران از طریق خطوط ریلی جابه‌جا می شود.

منطقه ویژه اقتصادی ۴٨٠ هکتاری گرمسار در فاصله حدود ۹۰ کیلومتری شرق پایتخت قرار دارد.