با حضور محسن بزرگ‌زاده، سرپرست معاونت بازاریابی و شبکه فروش، به همراه حامد فرشباف، سرپرست مدیریت امور شعب و نمایندگان بیمه سرمد در استان هرمزگان علاوه بر دیدار بامدیر امور شعب بانک صادرات استان، در جلسه ای باحضور نمایندگان و شبکه فروش روح الله قاسمی سعادتی به عنوان سرپرست بیمه سرمد استان هرمزگان معرفی شد.

در آغاز این سفر، طی جلسه‌ای با حضور مدیر امور شعب و‌ تنی چند از مدیران بانک صادرات ایران استان هرمزگان، تعاملات فی مابین بانک صادرات و بیمه سرمد مورد بررسی قرار گرفت.
در این جلسه، مدیران بانک صادرات ضمن ابراز رضایت از عملکرد بیمه سرمد، خواستار افزایش چند مرکز درمانی به لیست مراکز طرف قرارداد بیمه سرمد در استان هرمزگان شدند.

در بخش دیگر این سفر استانی، بزرگ‌زاده و فرشباف با حضور در شعبه بیمه سرمد، روح‌الله قاسمی سعادتی را به‌عنوان سرپرست شعبۀ بیمه سرمد در این استان معرفی کردند.

در ادامۀ این جلسه که با حضور جمعی از نمایندگان و شبکه فروش استان همراه بود، مسائل و مشکلات آن‌ها مورد بررسی قرار گرفت و تمهیداتی برای رفع موانع و تسهیل امور اتخاذ شد.