در این دیدار دکتر اسمعیلی درخصوص آخرین وضعیت تولیدات پتروشیمی ارومیه خصوصا کودهای شیمیایی سولفات آمونیوم و سولفات پتاسیم و نیز طرحهای توسعه ای آتی جهت تکمیل زنجیره ارزش شرکت توضیحات مبسوطی را ارایه نمود.

به گزارش رویداد شرق به نقل از روابط عمومی شرکت پتروشیمی ارومیه، در ادامه مهندس رسولی مدیر عامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی، ضمن عرض تبریک به جهت انتصاب آقای اسمعیلی، از بابت همکاری بی شائبه پتروشیمی ارومیه در تولید و تحویل کودهای کشاورزی جهت تامین نیاز کشاورزان عزیز کشورمان تشکر و قدرانی نمود.
وی افزود موانع لازم درخصوص پرداخت مطالبات شرکت در حال برطرف شدن بوده و انتظار می رود پتروشیمی ارومیه همچون گذشته به همکاریهای خود با این سازمان تداوم بخشیده و نقش موثر خود در افزایش کمی و کیفی تولیدات کشاورزی و تامین امنیت غذایی را ایفا نماید.