پروژه بوتادین رافینت این شرکت روز دوشنبه ۱۸ دی ماه با حضور مدیرعامل و مدیران ارشد مجتمع شروع بکار کرد.

این پروژه در راستای تامین خوراک پایدار واحد های SBR,PBR در زمینی به مساحت ۴/۲ هکتار در سایت دو منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ماهشهر احداث گردیده است و خوراک این واحد برش C4 می باشد که عمدتا از شرکتهای پتروشیمی ایلام و آریاساسول تامین خواهد شد.