شرکت پتروشیمی اروند در راستای تعالی و جهت گیری رعایت الزامات بین المللی HSE، اقدام به تعریف پروژه ارزیابی انطباق الزامات PSM بر اساس المان‌های CCPS کرده است.

شرکت پتروشیمی اروند در راستای تعالی و جهت گیری رعایت الزامات بین المللی HSE، اقدام به تعریف پروژه ارزیابی انطباق الزامات PSM بر اساس المان‌های CCPS کرده است.

به گزارش رویداد شرق به نقل از روابط عمومی شرکت پتروشیمی اروند؛ در این راستا، جلسه شروع پروژه در تاریخ ۲۳ آبان ماه  ۱۴۰۲ با حضور مدیران ارشد شرکت و مشاور پروژه برگزار گردید.

مدت زمان پیش بینی شده پروژه ۸ ماه است و در طی این مدت، الزامات PSM بر اساس مدل CCPS ارزیابی خواهد شد.