سرپرست مدیریت مالی بیمه آرمان معارفه شد.

به گزارش رویداد شرق به نقل از روابط عمومی شرکت بیمه آرمان ، آقای علیرضا داداشی به عنوان سرپرست مدیریت مالی منصوب شد. خاطرنشان می گردد: طی مراسمی که با حضور دکتر مجید قلی پور عضو هیأت مدیره و مدیرعامل ،آقای حسن هاشمی معاون مالی و سرمایه گذاری و همچنین عسگر معزی عضو و دبیر هیأت مدیره شرکت برگزار گردید علیرضا داداشی با حکم دکتر مجید قلی پور ، به عنوان سرپرست مدیریت مالی معارفه شد.