مدیرعامل هلدینگ صدر تامین (تاصیکو) گفت: اقدامات مربوط به تکمیل زنجیره ارزش فولاد در شرکت فولاد اکسین خوزستان را پیگیری و به مرحله اجرایی می رسانیم

امیرحسین نادری مدیرعامل هلدینگ صدر تامین (تاصیکو) در آخرین روز از نمایشگاه بین المللی نفت در تهران با حضور در غرفه شرکت فولاد اکسین خوزستان، اظهار کرد: سال ها است که مقام معظم رهبری بحث تولید و اشتغال و جهش تولید را به عنوان شعار سال قرار می دهند و در این زمینه همه شرکت های کشور باید بکوشند این شعارها را محقق کنند.

وی با اشاره به رکورد شکنی های تولید فولاد مردان اکسین و کسب عناوین برتر طول تاریخ این شرکت افزود: شرکت فولاد اکسین خوزستان به شعارهای مقام معظم رهبری لبیک گفته است و عملکردی شایسته در این زمینه و در بحث سود آوری داشته است.

نادری ادامه ادامه داد: امیدواریم همین حرکت رو به رشد فولاد اکسین خوزستان در بحث تولید و افزایش سودآوری ادامه یابد و مجموعه تاصیکو نیز سعی می کند به عنوان سهامدار، زمینه بزرگ شدن اکسین در حوزه زنجیره ارزش تولید فولاد در کشور را فراهم کند.

وی افزود: اقدامات مربوط به تکمیل زنجیره ارزش فولاد در شرکت فولاد اکسین خوزستان را پیگیری و به مرحله اجرایی می رسانیم تا شاهد افزایش سودآوری و جهش تولید در این شرتت باشیم.

مدیرعامل تاصیکو در پایان خاطرنشان کرد: فولاد اکسین به عنوان صادر کننده نمونه کشوری قطعا می تواند در این زمینه ها موفق عمل کند و ما نیز به این مساله امیدواریم.

رویداد شرق | فولاد اکسین خوزستان به شعارهای مقام معظم رهبری لبیک گفته است / تکمیل زنجیره ارزش فولاد در اکسین پیگیری می‌شود
رویداد شرق | فولاد اکسین خوزستان به شعارهای مقام معظم رهبری لبیک گفته است / تکمیل زنجیره ارزش فولاد در اکسین پیگیری می‌شود