مراسم معارفه امیر مسعود رزازان و حسین بهاری اعضای جدید هیات مدیره بانک ملی ایران و تکریم ناصر شاهباز و کاووس ایرج پور از اعضای سابق هیات مدیره این بانک با حضور معاون بانک، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی و مدیر عامل و اعضای هیات مدیره بانک ملی ایران، برگزار شد.

مراسم معارفه امیر مسعود رزازان و حسین بهاری اعضای جدید هیات مدیره بانک ملی ایران و تکریم ناصر شاهباز و کاووس ایرج پور از اعضای سابق هیات مدیره این بانک با حضور معاون بانک، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی و مدیر عامل و اعضای هیات مدیره بانک ملی ایران، برگزار شد.

به گزارش رویداد شرق به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، دکتر محمدجواد شریف‌زاده معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد در این مراسم ضمن تقدیر از خدمات دو عضو سابق هیات مدیره بانک ابزار امیدواری کرد با توجه به توانمندی های اعضای جدید هیات مدیره بانک ملی ایران، این بانک بتواند با سرعت بیشتری اهداف عالیه تعیین شده را تحقق ببخشد.

شریف زاده بیان کرد:بانک ملی ایران،پیشانی نظام بانکی کشور است و تقویت آن قطعا موجب تقویت کل نظام بانکی کشور می شود. 

معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد ادامه داد:بانک ملی ایران باید در همه عرصه ها نقش پیشرویی داشته و منشا تحول و پیشرفت نظام بانکی کشور باشد. 

وی با تقدیر از همراهی بانک ملی ایران برای تحقق برنامه ها و اهداف دولت محترم،بر سرعت گرفتن فروش دارایی های مازاد بانک، تاکید کرد.

دکتر ابوالفضل نجارزاده نیز در این مراسم ضمن تقدیر از خدمات ناصر شاهباز و کاووس ایرج پور از اعضای سابق هیات مدیره بانک برای امیر مسعود رزازان و حسین بهاری اعضای جدید هیات مدیره بانک در سمت جدید آرزوی موفقیت کرد.

وی با ارائه گزارشی از برنامه های بانک ملی ایران، گفت:یکی از سیاست های محوری بانک واگذاری شرکت ها و خروج از بنگاهداری است.

نجارزاده افزود:با اجرای موفق برنامه واگذاری شرکت ها امید می رود علاوه بر آزاد سازی منابع بانک،فرصت های جدیدی نیز برای خلق بنگاه ها و ایجاد ظرفیت های جدید در بخش تولید فراهم شود.

دکتر نجارزاده ابراز امیدواری کرد که این بانک بتواند با اجرای موفق برنامه ها ، تاکیدات رئیس محترم دولت سیزدهم برای گره گشایی از مشکلات جامعه و مردم را محقق کند. 

اعضای هیات مدیره بانک ملی ایران نیز در این مراسم ضمن تقدیر از خدمات دو عضو سابق هیات مدیره بانک برای اعضای جدید آرزوی موفقیت کردند.

امیر مسعود رزازان و حسین بهاری اعضای جدید هیات مدیره بانک ملی ایران نیز در این مراسم با تقدیر و تکریم عملکرد ناصر شاهباز و کاووس ایرج پور،به بیان برنامه های خود در هیات مدیره بانک ملی ایران پرداختند.