این شرکت ممیزی شخص ثالث جهت تمدید گواهینامه سیستم مدیریت یکپارچه بر اساس الزامات آخرین ویرایش استانداردهای ISO 9001، ISO 45001 و ISO 14001 همچنین تعیین سطوح شایستگی بر اساس آخرین ویرایش الزامات استاندارد ISO 10015 را در مورخ ۱۳ و ۱۴ آبان ماه سال جاری با موفقیت پشت سر نهاد.

به گزارش رویداد شرق به نقل از روابط عمومی پتروشیمی تخت جمشید، این ممیزی توسط تیم منتخب نمایندگی شرکت IMQ ایتالیا در محل سایت ماهشهر برگزار و پاسخگویی مناسب مجتمع منجر به تمدید گواهینامه شرکت در حوزه های ذکر شده گردید.