سطح یک توانگری مالی شرکت بیمه‌‌تجارت‌نو برای هفتمین سال متوالی توسط بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران تایید شد.

به گزارش رویداد شرق به نقل از روابط عمومی بیمه تجارت‌نو ؛ بیمه مرکزی ج.ا.ا در اجرای ماده ۶ آیین نامه نحوه محاسبه و نظارت بر توانگری مالی موسسات بیمه (شماره۶۹) و حسب بررسی و کنترل انجام شده ، بر اساس صورت های مالی سال ۱۴۰۱نسبت توانگری مالی شرکت بیمه تجارت‌نو را برای سال ۱۴۰۲ معادل ۱۰۹درصد (سطح یک) ارزیابی کرد.

گفتنی است توانگری مالی شرکت‌های بیمه‌ای در ایران دارای ۵ سطح است که از سوی بیمه مرکزی پس از بررسی صورت های مالی سالیانه مشخص می‌شود که سطح یک توانگری مالی در شرکت بیمه‌ای بیانگر وضعیت مطلوب شرکت در ارائه خدمات و ایفای درست و به موقع تعهدات مالی است.