معاون تعاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام داشت نقش بانک توسعه تعاون در محرومیت زدایی و برقراری عدالت اجتماعی حائز اهمیت است.

به گزارش رویداد شرق به نقل از روابط عمومی بانک توسعه تعاون، مهدی مسکنی معاون تعاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مراسم چهاردهمین سالگرد تاسیس بانک توسعه تعاون اظهار داشت: وظیفه اصلی بانک توسعه تعاون تجهیز منابع بخش تعاون و توسعه تولید واحد‌های خرد و متوسط است.
مسکنی گفت: تعاون راهکاری مهم برای محرومیت زدایی و برقراری عدالت اجتماعی است و نقش بانک توسعه تعاون در دستیابی به این اهداف اجتماعی حائز اهمیت است.
وی افزود: سرمایه اجتماعی این بانک باید از طریق گسترش بخش تعاونی افزایش یابد و نمود بیرونی این افزایش سرمایه اجتماعی افزایش مشتریان این بانک است. این گسترش بخش تعاونی باید در دستور کار ما باشد زیرا اساس اقتصاد اسلامی بخش تعاونی است که در کتاب بزرگان و علمای دین نیز بر آن تاکید شده است.
مسکنی اضافه کرد: شایسته است تعاونگران در شهرها و روستاها حساب‌های خود را در بانک توسعه تعاون متمرکز کنند.
وی گفت:‌ در جلسه شورای عالی اشتغال، رئیس جمهور تأکید نمود که ۲۵ درصد از تسهیلات بانک‌های کل کشور به بخش تعاون اختصاص پیدا کند. سال گذشته هم چنین تکلیفی برای بانک‌ها در نظر گرفته شده بود، اما از ۲۸ بانک کشور، ۴ بانک هیچ گونه تسهیلاتی به بخش تعاون ندادند و ۲۴ بانک دیگر در مجموع ۳۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات به بخش تعاونی از محل منابع داخلی خود و تسهیلات تکلیفی پرداخت کردند.
معاون امور تعاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار داشت: بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۲ در تبصره ۱۸ قرار است حساب‌های پیشرفت و عدالت استانی صورت گیرد که در حال حاضر در مرحله برش استانی و تخصیص منابع هستیم که به استان‌ها ابلاغ شده و قرار است ۲۵ درصد از منابع بانک‌ها به بخش تعاون اختصاص پیدا کند و در مرداد ماه گزارشی از مجموعه تسهیلاتی که در قالب تبصره ۱۸ به استان‌ها واگذار شده، اعلام خواهد شد.
مسکنی افزود: سرمایه بانک توسعه تعاون از ۲٫۸ هزار میلیارد تومان به ۶٫۲ هزار میلیارد تومان افزایش یافته، اما با توجه به اهداف و رسالت بانک این رقم ناکافی است تحقق سهم ۲۵ درصدی تعاون نیازمند تقویت بانک به لحاظ مالی و نقدینگی است.
معاون امور تعاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار داشت: بانک توسعه تعاون در بسیاری از نقاط جغرافیایی کشور حضور دارد و این حضور به صورت حمایتی و توسعه ای است و با توجه به حضور تعاونی ها در نقاط محروم می توان تعداد شعب بانک را در این مناطق افزایش داد.