نیروگاه سیکل تر کیبی چادرملو، برق صنایع را تامین می‌کند.

نیروگاه سیکل تر کیبی چادرملو، یکی از هشت پروژه مهم چادرملو، به عنوان یکی از پیشرانان پیشرفت کشور معرفی شد. این نیروگاه با ظرفیت کلی ۵۴۶ مگاوات قادر به تامین برق صنایع می‌باشد.

این پروژه با سرمایه‌گذاری بالغ بر ۲۶۰ میلیون یورو اجرا شده است. هدف اصلی از اجرای این پروژه، تامین برق مورد نیاز صنایع کشور است.