پازل تأمین برق سرمایه گذاران منطقه ویژه اقتصادی لامرد، با ورود و نصب دو دستگاه ترانسفورماتور فوق توزیع به منطقه ویژه اقتصادی لامرد، تکمیل شد.

به گزارش رویداد شرق به نقل از روابط عمومی منطقه ویژه صنایع انرژی بر لامرد، با هماهنگی با شرکت برق منطقه ای فارس دو دستگاه ترانسفورماتور به قدرت ۵۰۰۰۰ کیلو ولت آمپر به ظرفیت تامین برق این منطقه ویژه افزوده شد.

با برنامه‌ریزی و ریل گذاری صورت گرفته و به منظور افزایش ظرفیت تامین برق پایدار برای صنایع پایین دستی آلومینیوم و دیگر صنایع جدید، پروژه احداث پست برق ۱۳۲/۲۰ کیلوولت تعریف شد که هم اکنون با ورود و نصب این دو دستگاه ترانسفورماتور به پیشرفت ۹۰ درصدی نزدیک شده است.

برای ساخت و تامین این دو دستگاه ترانسفورماتور نزدیک به ۱۰۰۰میلیارد ریال هزینه صرف شده است.

با توجه به حساسیت ترانس ها؛ با این حجم و ابعاد و قدرت نامی ؛ عملیات جای‌گذاری این تجهیزات از طریق جک های هیدرولیکی و تراورس صورت گرفت. قابل ذکر است به دلیل امکان آسیب رسیدن به active part( سیم پیچ ها و هسته) از جرثقیل های غول پیکر استفاده نمی شود.

در همین راستا و با توجه به حساسیت موضوع، عملیات نصب هر یک از ترانسفورماتور ها ۴۸ ساعت به طول انجامید و پس از ۴ روز هر دو ترانسفورماتور این ایستگاه ؛که در مقیاس پست های فوق توزیع از بزرگترین ترانسفورماتور های رایج هستند در محل خود استقرار یافتند.