فرج اله قدمی، مدیرعامل بانک سرمایه به مناسبت روز خبرنگار پیامی به شرح زیر صادر نمود:

به راستی خبرنگاران نماد تعهد، وظیفه‌شناسی، دلسوزی، آگاهی‌بخشی و مطالبه‌گری هستند که حتی جانشان را برای روشنی‌بخشی و عینیت بخشیدن به آیه کریمه «ن و القلم مایسطرون» در طبق اخلاص گذاشته‌اند. خبرنگاران چشم و گوش جامعه هستند که وظیفه خطیر دیده‌بانی از کیان آن را برعهده دارند.

هفدهم مرداد که یادآور ایثارگری و رشادت خبرنگاران شهیدی چون محمود صارمی و مرتضی آوینی می‌باشد را حضور همه خبرنگاران و اصحاب ارجمند رسانه تبریک و تهنیت عرض نموده و برای این عزیزان موفقیت و سربلندی در انجام وظایف خطیرشان آرزومندم.

فرج اله قدمی

مدیر عامل و عضو هیأت مدیره