مدیرعامل شرکت سنگ آهن مرکزی ایران در پیامی ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای عرصه آگاهی و حقیقت جویی، ۱۷ مرداد روز خبرنگاررا به اهالی رسانه تبریک گفت.

متن پیام به شرح زیر است:

در دنیای پیچیده امروز، جامعه خردمند جامعه ای است که از تهدیدها فرصت می آفریند و از بحران ها با روشنگری و امیدآفرینی عبور می کند.

در این میان خبرنگاران بازوان قدرتمند جامعه برای حق طلبی، عدالت خواهی، فرصت سازی، ارتقا آگاهی و آزاد اندیشی هستند و می توانند در کنار آگاهی بخشی، امید اجتماعی بیافرینند.

مجموعه سنگ آهن مرکزی ایران، در مسیر توسعه و پیشرفت خود همواره به تعاملات سازنده، حمایت ها و نقدهای منصفانه خبرنگاران نیاز دارد و امیدوار است با همراهی اهالی رسانه بتواند گامی موثر در جهت ارتقای حوزه صنعت و معدن کشور بردارد.

با گرامیداشت یاد و خاطراه شهدای خبرنگار ،۱۷ مردادماه روز خبرنگار را به تمامی اهالی رسانه تبریک و تهنیت عرض می کنم و امیدوارم همواره در مسیر آگاهی بخشی و امیدآفرینی سربلند و پیروز باشند.

                                       مجتبی حمیدیان

مدیرعامل  و فرمانده پایگاه نبی اکرم (ص) شرکت سنگ آهن مرکزی ایران