مدیر روابط عمومی شرکت فولاد مبارکه به مناسبت ۱۷ مردادماه و روز خبرنگار با صدور پیامی این روز را به جامعه فرهیخته رسانه کشور تبریک و تهنیت گفت.

 محمدجواد براتی، مدیر روابط عمومی شرکت فولاد مبارکه به مناسبت ۱۷ مردادماه و روز خبرنگار با صدور پیامی این روز را به اصحاب محترم رسانه کشور تبریک و تهنیت گفت که متن این پیام به شرح زیر است:

جوانمرد نام دیگر تو!
روز خبرنگار را تبریک می‌گویم به آن‌ها که جان مایه گذاشته‌اند در میان و ذره‌ذره از کوه‌کوه ناسره، سره می‌گزینند. 
برکت به زندگی خبرنگاران از کاشفان تا ناشران!
نور به وجودشان که کارشان این است: پی آواز حقیقت بدوند! 
روزشان روز بزرگی است، به بزرگی بزرگ‌ترین خبرهای دنیا در برابر کُرورکُرور حرف بی‌قاعده و بی‌فایده!
 روز خبرنگار روز روشنی است، به روشنی حقیقت در مقابل ناراستی.
این روز روز زمین است، روز زمان است. 
روز نور است در برابر تاریکی.
تبریک به آنان که جوانمردند و می‌آیند از میان شهر برای آنکه تلاشی بکنند تا نوری روشن بماند.
سلام و درود و تبریک و نور به جوانمردان در پهنه تاریخ انسان! به آنان که در مقابل حق متواضع‌اند و حتی اگر خلاف منفعتشان باشد، آن را انتخاب می‌کنند.
وقتی یکی از آن‌ها را دیدی، نه امروز که هر روز و جای تاریخ که باشند، سر تعظیم فرود آور و تکریمشان کن که هر روز، روز ایشان است.
روز خبرنگار مبارک.

محمدجواد براتی          
مدیر روابط‌عمومی فولاد مبارکه