مسعود بادین مدیرعامل شرکت بیمه آسیا در پیامی روز خبرنگار را تبریک گفت.

متن پیام بدین شرح است:

به نام خدا

۱۷مرداد،‌ روز صاحبان قلم های راستینی است که با حقیقت طلبی و آگاهی بخشی، اعماق شریان های اطلاع رسانی را با اعتماد و اطمینان در نگاه مخاطبان خود ماندگار کردند.

نگارش خبر، باور انسان های والایی است که با روح پرسشگری، روشنگرحقایقی بودند که در بطن جامعه جاری و ساری است.

پاسداشت خبرنگاران این مرز و بوم، تقدیر و قدردانی از خودگذشتگانی است که با جوهر عشق، بلندای آرزوهای هموطنان خود را در مسیر تعالی ، سربلندی، افتخار و عزت به تصویر می کشند.

اینجانب به نمایندگی از خانواده بزرگ بیمه آسیا، منت دار عزیزانی هستم که با تبیین و روشنگری همه جانبه، صنعت بیمه کشور را در انجام وظایفش یاریگر بودند.

۱۷ مرداد، روز خبرنگار را به تمام سفیران کهکشان خبر که همراه و همدل واقعی در تحقق برنامه های صنعت بیمه کشور به ویژه شرکت بیمه آسیا بودند، تبریک و تهنیت عرض نموده و از خداوند سبحان سلامت و توفیق روز افزون این فرهیختگان را آرزومندم.

مسعود بادین
نایب رییس هیات مدیره و مدیرعامل