شرکت پتروشیمی مارون در آذر ۱۴۰۲ در میزان فروش و سودآوری در مقایسه با شرکت‌های هم‌گروه خود همچنان رتبه نخست را در اختیار دارد.

 شرکت پتروشیمی مارون در آذر ۱۴۰۲ در میزان فروش و سودآوری در مقایسه با شرکت‎های هم‌گروه خود همچنان رتبه نخست را در اختیار دارد.

پیشتازی آذرماهی پتروشیمی مارونبررسی گزارش مقایسه‌ای فروش شرکت مارون و شرکت‌های هم‌گروه این پتروشیمی نشان می‌‎دهد که پتروشیمی مارون در آذر ماه ۱۴۰۲ حدود ۳۷۲۳ میلیارد تومان فروش داشته که این فروش حاصل فروش حدود ۱۵۱۳۸۵ تن محصول خود بوده است.

این گزارش نشان می‌دهد که پتروشیمی شازند در رتبه دوم قرار دارد و با ۲۷۸۵ میلیارد تومان و ۷۹۶۲۶ تن محصول در آذر ماه در رتبه دوم و پتروشیمی‌های جم و پلیمر آریا ساسول در رتبه‌‎های بعدی قرار دارند.

تجارت گردان | پیشتازی آذرماهی پتروشیمی مارون