برای ریفرمینگ هیدرو کربن های سنگین موجود در خوراک واحدهای متانول و هیدروژن نیاز به کاتالیست های Pre Reforming است که تولید آن از پیچیدگی های بیشتری نسبت به دیگر کاتالیست های ریفرمینگ برخوردار می باشد. این کاتالیست در سال ۱۴۰۲ به سفارش شرکت معظم ODCC جهت به کارگیری در بزرگترین واحد تولید هیدروژن پالایشگاهی کشور که در پالایشگاه آبادان احداث شده است، توسط محققان و متخصصان صنعت کاتالیست در شرکت گسترش فناوری خوارزمی تولید، تحویل دهی، بارگذاری و در اوایل سال جاری با موفقیت مورد بهره برداری قرار گرفته است.

طراحی واحد هیدروژن پالایشگاه آبادان به نحوی است که امکان استفاده از هر دو نوع خوراک NG و LPG در واحد فراهم است و این موضوع نقش کاتالیست های پیش ریفرمینگ در این واحد را جهت کاهش میزان هیدروکربن های سنگین موجود در LPG دوچندان میکند.

از جملع مشخصات متمایز کاتالیست پیش ریفرمینگ، می توان به فعالیت بالای آن بدلیل توزیع مناسب و بهینه فلز فعال نیکل روی پایه و مقاومت کاتالیست در برابر تشکیل کک اشاره کرد.

خوارزمی در کنار ارائه این کاتالیست به پالایشگاه آبادان که در اردیبهشت ماه سال جاری به بهره برداری رسید کاتالیست های MTS و جاذب های سولفوزدایی ارتقاء یافته را نیز به عنوان محصولاتی با فناوری بسیار پیشرفته در واحد هیدروژن این پالایشگاه وارد چرخه تولید کرده است.