در آیینی رسمی با حضور مدیران شرکت پتروشیمی خوزستان و کارشناسان منابع طبیعی، سه هزار اصله نهال در خور مجیدیه شهرستان بندر ماهشهر کاشته شد.

به گزارش رویداد شرق به نقل از روابط عمومی پتروشیمی خوزستان، طی آیین رسمی با حضور مدیران ارشد شرکت و کارشناسان منابع طبیعی شهرستان بندر ماهشهر در روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ در راستای عمل به مسئولیت های اجتماعی، کاشت سه هزار اصله نهال در خور مجیدیه صورت پذیرفت.

صالح احمدی مدیرعامل شرکت پتروشیمی خوزستان ضمن اشاره به اهمیت صیانت از محیط زیست و همچنین انجام مسئولیت های اجتماعی، گفت: این شرکت در حوزه محیط زیست همانند سایر حوزه های مسئولیت اجتماعی خود را حامی محیط زیست میداند.

وی افزود: شرکت پتروشیمی خوزستان به عنوان تنها شرکت تولید کننده پلیمرهای مهندسی در کشور همواره در راستای حفظ سلامت و حفاظت از محیط زیست گام برداشته و با هدف توسعه درختکاری و صیانت از محیط زیست از طرح های عملیاتی نظیر حراکاری خوریات در بندر ماهشهر استقبال می نماید.