در شرایطی که صنایع در کشور ما با دشواری های بسیاری دست و پنجه نرم می کنند، شرکت فولاد خوزستان به منظور وفق یافتن با شرایط موجود و تاب آوری تا بهبود شرایط، و نیز تداوم حضور در بازارهای رقابتی و توسعه فعالیت های خود سلسله پروژه های هدفمندی را در چند حوزه ی پایداری تولید، بهینه سازی، پشتیبانی (زیست محیطی و ساختمانی) و توسعه ظرفیت و فناوری در حال اجرا دارد. جمع سرمایه گذاری ها برای اجرای این پروژه ها بالغ بر ۴۰/۸۱۹ میلیارد تومان می شود که نشان دهنده ی تحولی شگرف در شرکت فولاد خوزستان است.

با اجرای این پروژه ها، فولاد خوزستان خیز بلندی برای تحقق اهداف فاز چهارم توسعه و بلکه فراتر از آن بر می دارد و با عبور از ظرفیت تولید ۶ میلیون تنی که برای سال ۱۴۰۴ هدف گذاری شده است آماده رکورد زدن با تولید ۱۳/۶ میلیون تن در سال ۱۴۱۰ خواهد شد.

از جمله پروژه های مهم این شرکت، مگامدول زمزم ۳ است که بزرگ ترین مگامدول آهن اسفنجی کشور است و با ظرفیت تولید ۲/۲ میلیون تنی به روزهای بهره برداری نزدیک می شود. احداث پکیج ماشین ریخته گری اسلب جایگزین، احداث کارخانه اکسیژن ۴‌، احداث پکیج کوره شماره ۷، احداث نیروگاه ۵۲۰ مگاواتی سیکل ترکیبی از جمله مهم ترین این پروژه هاست. ضمن آنکه احداث فولادسازی شادگان با پیشرفتی بسیار خوب به روزهای نهایی خود نزدیک شده و شرکت همزمان در جبهه ی خرید معادن کوچک برای توسعه فعالیت ها اقدامات موثری را انجام داده است.

۴۰ همت تنها چهل هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری نیست، بلکه از همتّ والا و عزم جهادی و انقلابی مدیران، کارکنان و کارگران شرکت فولاد خوزستان حکایت می کند که به تنهایی تاثیرات شگرف و ماندگاری بر رونق و حرکت چرخ اقتصاد کشور را بر جای می گذارند.