علی‌یار عراقی، مدیر برنامه‌ریزی و پشتیبانی خرید فولاد مبارکه در حاشیه پنجمین جشنواره و نمایشگاه ملی فولاد ایران در گفت‌وگو با ایراسین گفت: ۸۰۰ قطعه‌، تجهیز و مواد اولیه بومی‌سازی شده در سال ۱۴۰۲ تاکنون ثبت شده که این میزان با برنامه تعریف شده همخوانی داشته و باید توجه داشت که این میزان بومی‌سازی ۹ میلیون یورو برای فولادمبارکه کاهش هزینه را به همراه داشته است.