حادثه ناشی از کار | رویداد شرق
از ۱۴۲ هزار مستمری‌بگیر ازکارافتاده تأمین‌اجتماعی؛ ۱۷۰۳ نفر در زمان اشتغال کمتر از یک ماه سابقه بیمه داشته‌اند 24 مهر 1401

از ۱۴۲ هزار مستمری‌بگیر ازکارافتاده تأمین‌اجتماعی؛ ۱۷۰۳ نفر در زمان اشتغال کمتر از یک ماه سابقه بیمه داشته‌اند

صحبت‌ها و توصیه‌های دکتر همچنان ادامه دارد؛ اما رضا دیگر صدای دکتر را نمی‌شود. در ذهن خودش به روز حادثه بازگشته و همه لحظات آن اتفاق وحشتناک در محیط کار را ثانیه به ثانیه مرور می‌کند، حادثه‌ای که باعث شد او که تازه سی و یک سالگی‌اش را پشت سر گذارده، مجبور شود تا پایان عمر روی ویلچر بنشیند. با خودش فکر می‌کند حالا چطور باید به زندگی ادامه دهد و با این وضعیت جسمانی، چگونه‌ می‌تواند زندگی خود و خانواده کوچکش را اداره کند؟ رضا تنها یکی از صدها نفری است که هر سال در محیط‌های کار دچار حادثه می‌شوند و توانایی ادامه کار را از دست می‌دهند؛ اما شاید دغدغه‌های رضا کمتر از بسیاری دیگر از این افراد باشد چراکه رضا بیمه‌شده تأمین‌اجتماعی است و می‌داند که حداقل در مورد هزینه‌های ادامه درمان و نیز تأمین معیشت خود و خانواده‌اش نگرانی کمتری خواهد داشت.