زعفران کاران | رویداد شرق
انبار زعفران ۹ شرکت در بورس کالا گشایش می یابد 27 مهر 1401

انبار زعفران ۹ شرکت در بورس کالا گشایش می یابد

بورس کالا با صدور اطلاعیه ای از گشایش انبارهای زعفران شرکت های زرین زعفران مشرق زمین، طلای سرخ گلشید ایرانیان، کشاورزی تولیدی زعفران سحرخیز، صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی خراسان جنوبی، زعفران بهرامن، تروند زعفران قاین، تعاونی کشاورزی زعفران کاران وحدت خراسان، توسعه اسفدان شرق و کشاورزی مدیر کشت توس جهت انجام گواهی سپرده کالایی از روز یکشنبه اول آبان ۱۴۰۱ خبر داد.